Tegemoetkomingen

Als lid van de Vakbond voor het Defensiepersoneel VBM, bent u automatisch contribuant van de stichting MSF.

Op grond hiervan kunt u gebruik maken van de faciliteiten die wij aan de leden van de vakbond bieden.

Deze faciliteiten zijn het toekennen van:

Tevens bestaat de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een financiële ondersteuning als u buiten uw schuld in de financiële problemen bent geraakt.

Bovengenoemde faciliteiten worden regelmatig gepubliceerd in de Trivizier, tevens kunt u bij de stichting MSF een brochure opvragen waarin ook de procedure is vermeld op welke wijze u een tegemoetkoming en/of financiële ondersteuning kunt aanvragen.