Welkom op de website van Stichting MSF

Algemeen Militair Tehuis

12 oktober 1918: Oprichting van het Marine Sanatorium Fonds (MSF) ter bestrijding van de tuberculose onder het marinepersoneel en hun gezinnen. De oprichting van het fonds vindt plaats in het Algemeen Militair Tehuis aan de Spoorstraat in Den Helder en was in feite een geesteskind van de bonden van onderofficieren bij de Koninklijke Marine.

Tegenwoordig is de stichting MSF een sociaal fonds, specifiek voor leden van de VBM en de BBTV. Dit sociaal fonds kan financiële steun verlenen in de kosten verbonden aan ziekte en/of gebreken die niet of slechts gedeeltelijk door derden (bijvoorbeeld ziektekostenmaatschappijen) worden vergoed.

Donateur worden van Stichting MSF? Meld u aan middels het contactformulier.


De Stichting MSF hecht veel waarde aan uw privacy en zal uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. De Stichting MSF houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per heden - 25 mei 2018 - in werking is getreden.

In de aan de AVG aangepaste privacyverklaring kunt u onder andere lezen hoe de Stichting MSF omgaat met uw persoonsgegevens die worden verwerkt door het gebruik van de digitale middelen, zoals de Stichting MSF-website en het e-mailverkeer.

Wij raden u aan om deze aangepaste privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. De belangrijkste aanpassingen zetten we alvast voor u op een rij:

U kunt de volledige privacyverklaring hier lezen → privacyverklaring